Utbildningsdata

OBS! Denna hemsida har en ny ägare. Digitaliseringen av utbildningssektorn leder till att stora mängder data om elever och studenter samlas in. Sådana utbildningsdata kan användas för att förbättra undervisning…

Datans potential

Utbildningssektorn i Sverige har stora möjligheter till förbättringar genom digitalisering med datainsamling och -analys. Samtidigt har vi flera utmaningar såsom sjunkande skolresultat och stöd för nyanlända att lära sig svenska…