Utbildningssektorn i Sverige har stora möjligheter till förbättringar genom digitalisering med datainsamling och -analys. Samtidigt har vi flera utmaningar såsom sjunkande skolresultat och stöd för nyanlända att lära sig svenska och få utbildning för att få arbete. Dessa utmaningar kräver nytänkande och innovation och det behövs evidens för att skilja ut det som fungerar från bra
men overksamma ansatser.

Genom data kan vi få ett nytt sätt att se hur utbildningsprocessen fungerar: vi kan få en realtidsblick in i undervisningen. Snabbare återkoppling och tydliga orsakssamband kan skynda på förbättringsarbete för att möta behov av högklassig undervisning i alla utbildningssammanhang.

Vi samlar utbildningsaktörer från alla utbildningsbranscher för att driva på användningen av data och för att därigenom förbättra undervisningen i Sverige på bred front.

Utbildningssektorn är underdigitaliserad och har mycket på att vinna genom att utnyttja data som numera samlas in av olika system: frånvaro, betyg, provresultat, användning av nätmaterial och mycket annat. Eftersom det är olika system som används för undervisning och för officiell skoldata
är det viktigt att kunna samla allt så att det går analysera exempelvis skolresultat och frånvaro för att finna tidiga tecken på misslyckanden. Idag är data fragmenterade och det saknas sammanställning av tillgängliga datamängder, metoder och analysverktyg. Ett syfte är att sammanställa och öppna upp data för spridning samt visa på verkningsfulla användningar av
data för bättre undervisning.

Förutom data så ska labbet även dela analysmetoder och sammanställa behov samt ta fram branschstandarder för dataanvändning för utbildning. En viktig poäng är att tillhandahålla data så att datadrivna appar kan stödjas utan att utvecklaren av appen behöver samla in dem. Detta är basen för datadriven innovation. Det går inte säga idag vad de faktiska användningarna blir:
Genom öppna data kan vi släppa loss den kreativiteten.

Visionen är att utveckla en verktygslåda för nationen för olika utbildningsändamål som är tillgängliga för alla.

Av Ruben

Relaterat inlägg