Internet är framtiden, utan tvekan. Med det sagt vill vi att all utbildningsdata skall vara tillgänglig på enklast möjliga sätt för den som vill ta del av dem – vid konferenser, genom videor och nätpresentationer, mötet och mässor – och öppna data och publicerade analysmetoder ska underlätta för organisationer att komma igång med sin egen innovation driven av data. Här nedan ser du, steg för steg hur arbetet kan läggas upp för att arbeta med utbildningsdata.

Arbetet organiseras längs följande sex arbetspaket.

  1. Upprätta branschstandarder för digitalisering genom datadriven innovation. Identifiera bra svenska exempel, dela ut utmärkelser och skapa uppmärksamhet.
  2. Kartlägga behov för de viktigaste utmaningarna vad gäller tillgång och utnyttjande av data. Lösningsorienterat och tillämpbart.
  3. Etablera svensk dataförvaring, datadelning och öppna data för utbildning.
  4. Ta fram former för utbyte och sammanställning av data.
  5. Genomföra gemensamt pilotprojekt på datadrivna system för att tidigt upptäcka risk för misslyckanden och avhopp i utbildningar; implementerat för grundskola, gymnasium, högskola, fortbildning, komvux och SFI.
  6. Skapa en långsiktig organisationsform för fort evnad av samarbetet efter projektslut. Labbets fortsatta driftsform och huvudman ska bestämmas.

Av Ruben

Relaterat inlägg